El projecte del Banc de Roba neix al darrer trimestre de 2017 com un projecte d’acció social, innovador, amb el propòsit de ser un servei d’interès públic en el que s’ofereix roba, donada per grans grups tèxtils, per la seva distribució a les persones derivades des dels serveis socials de les ciutats de Barcelona i de L’Hospitalet de Llobregat. Aquesta roba està dirigida a cobrir les necessitats bàsiques de la població en situació d’alta vulnerabilitat, pobresa i risc d’exclusió social.

El projecte sorgeix com a una confecció a mida, de la voluntat ferma de la Fundació Joaquim Molins Figueras (Ciments Molins) a desenvolupar una acció social, del compromís de les empreses del grup Aletex, a esdevenir una empresa moldel en la gestió responsable de les seves fabricacions, i els seus excedents, i la Fundació Sargim, com entitat gestora per implementar el projecte.

L’objectiu principal del Banc de Roba és augmentar la qualitat de vida de les persones en situació de pobresa i en risc d’exclusió social facilitant l’accés a un producte de primera necessitat, la roba, evitant l’estigma a nivell individual i en els diferents col·lectius dels que formen part. La donació es realitza en un format el més similar a una botiga, on la persona derivada acompanyada per joves contractats per la Fundació, selecciona les peces de roba en funció dels seus gustos i necessitats, dignificant el procés de donació i treballant des del vincle i la mirada.

Origen de la roba

El 95% de la roba del projecte prové de segones qualitats i restes de producció de l’empresa privada, en conseqüència, és una roba de primer ús que permet a les famílies i persones que atenem estrenar roba. El 5% restant de la roba prové de donacions tant d’entitats del teixit associatiu del barri de Sants com dels veïns i les veïnes del territori. Aquesta roba es seleccionada i tractada per l’equip del projecte i es posa a disposició de les famílies i persones que acudeixen als punts d’acompanyament digital.

Dignificació de la donació

L’atenció personalitzada en format similar a una botiga, on les famílies, poden accedir a la roba en un servei integral d’acompanyament que dignifica la donació. S’afavoreix així una relació personal i pròxima, d’atenció a les necessitats.

Treball en xarxa i en resposta a les necessitats

El projecte treballa amb els serveis socials de les ciutats de Barcelona i de L’Hospitalet de Llobregat. Son les referents qui coneixen a les famílies les que poden facilitar l’accés a la roba, conèixer de primera mà les necessitats i donar cobertura a les mateixes des de la relació de confiança que tenen establerta.

l

Formació i Inserció sociolaboral amb els col·lectius més vulnerables

Els llocs de treball que es generen al projecte són d’inserció laboral de col·lectius en situació de vulnerabilitat, amb un compromís ferm de la Fundació, d’oferir itineraris formatius i laborals d’èxit en projectes d’innovació i d’impacte comunitari.

Sostenibilitat

Compromís amb la sostenibilitat, el consum responsable i el medi ambient treballant per reduir el volum de roba que anualment es fabrica i no entre en el circuit comercial bé per “petites tares” o simplement al ser restes de producció. El Banc de Roba ofereix una sortida socialment compromesa a aquestes peces de roba i, per tant, incideix en la reducció de les desigualtats socials.

/

Sinèrgies compartides amb l’empresa privada

El treball conjunt i en col·laboració amb l’empresa privada ha esdevingut un projecte d’acció social innovador, que dona resposta de la manera més digna possible a una necessitat bàsica de les persones, com es la vestimenta, posant a l’eix de la responsabilitat social, de les empreses que participen al projecte, les persones més vulnerables, amb el desig de crear un món més just.

Dades d’impacte

Peces de roba entregades

Persones ateses

Donacions al darrer any

Tones de roba donada