Qui SOM?

La  Fundació SARGIM, esdevé l’evolució de la Fundació AEMA creada l’any 2017,  i promoguda per la Cooperativa AEMA, neix  amb la voluntat d’oferir un suport i acompanyament a organitzacions i empreses a l’hora de dissenyar, i implementar l’acció social integrada a la responsabiltat social corporativa i/o missió de les organitzacions, i conjuntament, desenvolupar un plan d’acció que ens comprometi a millorar la qualitat de vida i les oportunitats dels infants, joves i famílies, especialment aquells que es troben en situació d’exclusió o vulnerabilitat.

La constitució de la fundació SARGIM neix després de l’experiència de més de 17 anys en el sector, posant en marxa i treballant en diferents projectes –de caire públic i privat- dintre de l’àmbit social, bàsicament en l’atenció socioeducativa i terapèutica adreçada a infants, joves i famílies en situació de risc o vulnerabilitat. 

A partir de la nostra experiència i també de les sinèrgies que hem anat generant amb administracions, entitats, professionals i particulars, tenim el convenciment de la necessitat d’impulsar, des del marc de la fundació, serveis que permetin generar un treball en xarxa i connectar els diferents agents socials presents a la nostra societat al’hora d’incidir en la millora de la qualitat de vida de les persones.

Tot plegat, amb un objectiu cada vegada més present i explícit en un món global i connectat en el que vivim i que té a veure amb el fet de construir una societat més justa que permeti generar igualtat d’oportunitats a totes les persones, també a les més vulnerables, atenent especialment infància i adolescència, i les seves famílies.

Missió

Potenciar i desenvolupar les habilitats i els recursos de les persones –majoritàriament en risc d’exclusió social i especialment focalitzats en infància, adolescència i família-, així com promoure el canvi des d’ una intervenció socioeducativa i terapèutica, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida i la del seu entorn i promoure, en conseqüència, la seva salut des d’una perspectiva biopsicosocial. Per tant, busquem Apoderar les persones perquè siguin protagonistes i assumeixin, des de la responsabilitat i coherència, el seu projecte vital.

Visió

Apostem per crear nous serveis i programes d’atenció socioeducativa i terapèutica integral que puguin recollir les necessitats de la societat actual així com establir un model d’acompanyament als professionals que desenvolupen aquesta tasca que parteixi del reconeixement, l’experiència, el coneixement i la reflexió contínua afavorir la implementació de la responsabilitat social en aquelles empreses que tenen la sensibilitat i el compromís per treballar en una societat més justa i igualitària.